REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.ERPSCOUT.ROYALRANGERS.PL

 1. DEFINICJE

  Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. ERP/ERP Scout - system elektroniczny do zarządzania organizacją skautową.
  2. Jaabes - przedsiębiorstwo Jaabes Sp. z o.o. z siedzibą w Łące, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732422, posiadającą numer NIP: 5170390267 oraz numer REGON: 380249529, producent systemu ERP Scout.
  3. Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej www.royalrangers.pl.
  4. RRP – stowarzyszenie Royal Rangers Polska z siedzibą we Wrocławiu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000250796, posiadającą numer NIP: 8992563229 oraz numer REGON:020236164.
  5. Strona – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.erpscout.royalrangers.pl.
  6. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
  2. Strona jest administrowana przez RRP w związku z realizacją jej celów statutowych.
  3. Główne przeznaczenie Strony to:
   1. rejestrowanie członkostwa i zarządzanie członkami RRP;
   2. zarządzanie jednostkami RRP;
   3. zarządzanie procesami RRP;
   4. zarządzanie finansami RRP;
   5. zarządzanie magazynami RRP;
   6. zarządzanie procesem szkolenia w RRP;
   7. zarządzanie wolontariatem i dokumentowanie przebiegu służby wolontariuszy w RRP;
   8. zarządzanie aktywnościami i wydarzeniami realizowanymi w RRP;
   9. zarządzanie materiałami programowymi RRP;
   10. realizacja działań programowych przez członków RRP w systemie ERP;
   11. umożliwienie zdalnej komunikacji członków RRP wewnątrz organizacji;
   12. analizowanie i dokumentowanie oraz tworzenie zestawień i sprawozdań z działań członków i jednostek RRP;
   13. umożliwienie zdalnego przekazywania składek definiowanych w ERP przez członków RRP.
  4. Użytkownicy odwiedzający Stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw RRP oraz osób trzecich.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

  1. Jaabes dołoży wszelkich starań, aby ERP działał poprawnie i był aktualizowany na bieżąco.
  2. Z uwagi na ograniczenia techniczne RRP nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
  3. RRP jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie.
  4. RRP zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Stronie, jego uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
  5. Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. RRP nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.
 4. ZASADY PRZEKAZYWANIA WPŁAT

  1. Składki i opłaty na cele statutowe RRP mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy RRP.
  2. Wpłaty mogą zostać przekazane za pomocą:
   1. przelewu tradycyjnego/wpłaty gotówkowej na następujące dane rachunku:
    Royal Rangers Polska
    Jagodowa 33, 53-007 Wrocław
    mBank S. A. 55 1140 1140 0000 5075 1700 1001
   2. przelewu elektronicznego (w szczególności za pośrednictwem serwisów lub operatorów płatności współpracujących z RRP).
  3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności za pośrednictwem przelewów elektronicznych określają regulaminy Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności dostępne na stronach internetowych Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności.
  4. Użytkownik nie uiszcza dodatkowej opłaty za korzystanie z serwisów umożliwiających realizację przelewów elektronicznych.
 5. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
  2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz RRP lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
  3. Właścicielem oprogramowania ERP jest Jaabes. RRP korzysta z ERP na podstawie zakupionych od Jaabes licencji i podpisanych umów.
  4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
  5. Naruszenie przez Użytkownika postanowień punktu V. 3. sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą kodeks cywilny.
 6. POLITYKA MECHANIZMU „CIASTECZEK”

  1. Poprzez pliki „ciasteczka” (z ang. cookie) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. „Ciasteczka” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. „Ciasteczka” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „ciasteczek” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie „ciasteczek” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi „ciasteczek” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) — dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
  6. Ograniczenie stosowania „ciasteczek”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie www.erpscout.royalrangers.pl.
  2. RRP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, RRP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.erpscout.royalrangers.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych na Stronie jak i samej Strony użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: biuro@royalrangers.pl